Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

Ți-a plăcut? Distribuie mai departe în rețeaua favorită!

Biserica Ortodoxă îl pomeneşte la 26 octombrie pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir. 

Sfântul şi marele mucenic Dimitrie, supranumit izvorâtorul de mir, este unul din nesfârşitul şir al acestor eroi ai credinţei, care şi-au mărturisit cu tărie şi fără compromis credinţa în Hristos, pe care au pecetluit-o cu tributul sângelui, preferând astfel să-şi piardă această viaţă, decât să se despartă de Maestrul şi Mântuitorul lor şi, astfel, şi-au primit, în Cer, cununa de martir.

 Sf. Dimitrie  a trăit în vremea împăraţilor Diocleţian şi Maximian (284-305), fiind de loc din Tesalonic. S-a născut într-o familie de dreptcredincioşi, părinţii săi botezându-l întru Hristos într-o cămară ascunsă, în care tatăl său, voievodul Tesalonicului, obişnuia să se roage, ferit de prigonitorii vremii. Sf. Dimitrie „creştea cu anii şi cu înţelepciunea, mergând cu fapte bune ca pe o scară, din putere în putere, şi era în el darul lui Dumnezeu care îl lumina şi îl făcea înţelept”

A fost numit conducătorul Tesalonicului

După ce a ajuns la vârsta cea desăvârşită, părinţii lui s-au dus din vremelnica viaţă, lăsându-l pe Sf. Dimitrie moştenitor nu numai al averilor, ci şi al faptelor lor cele bune. Auzind atunci împăratul Maximian despre moartea voievodului Tesalonicului, a chemat la dânsul pe fiul acestuia, pe Sf. Dimitrie şi, văzându-i înţelepciunea şi vitejia în război, l-a făcut antipat şi i-a încredinţat lui Tesalonicul, zicându-i: «Păzeşte patria ta şi s-o cureţi de necuraţii creştini, ucigându-i pe toţi cei care cheamă numele lui Iisus Hristos Cel răstignit».

 Dar Dimitrie nu a executat această comandă a împăratului, ci chiar L-a propovăduit pe Hristos înaintea tuturor pe faţă, în toată cetatea Tesalonicului. „El a devenit pentru tesaloniceni un alt Apostol Pavel, aducându-i pe ei la cunoştinţa adevăratului Dumnezeu şi dezrădăcinând închinarea la idoli.” (Vieţile Sfinţilor).

Mâniat peste măsură și fără să stea pe gânduri, împăratul Maximian a poruncit ca Sf. Dimitrie să fie întemniţat. Dar Sfântul a primit întunecoasa închisoare ca pe o cameră luminoasă, cântând şi slăvind pe Dumnezeu. Rugăciunile sale erau atât de puternice şi credinţa atât de mare încât în numele Lui Hristos a săvârşit multe minuni.

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – cununa muceniciei

Sinaxarul ne spune că împăratul se lăuda cu un anume Lie. Acesta era temut în întreaga cetate pentru forţa pe care o avea. Nimeni nu îndrăznea să se lupte cu el. „Un oarecare tânar creştin, anume Nestor, mergând la Sf. Dimitrie unde se afla în temniţă, îi zise: «Robule al lui Dumnezeu, vreau să mă lupt cu Lie; roagă-te pentru mine». Iar Sfântul, însemnându-l la frunte cu semnul crucii, îi zise: «Şi pe Lie vei birui şi pentru Hristos vei mărturisi». Deci, luând Nestor îndrăzneală din cuvintele acestea, merse de se luptă cu Lie şi-i puse semeţia lui jos, omorându-l. De care lucru împăratul ruşinându-se, s-a mâhnit şi s-a mâniat. Şi, fiindcă s-a aflat că Sf. Dimitrie a îndemnat la aceasta pe Nestor, a trimis ostaşi şi le-a poruncit să-l străpungă cu suliţele pe Sfântul, în temniţă”

 Ostaşii au mers la temniţă, unde l-au găsit pe Sfânt rugându-se, iar când s-au apropiat să-l străpungă cu suliţele, Sfântul şi-a ridicat mâna dreaptă, primind prima însuliţare în coastă, asemenea Mântuitorului. Ucis de ostaşi, marele Dimitrie şi-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu.

A doua zi, din porunca împăratului, s-a tăiat capul şi Sfântului Nestor.

Creştinii au luat în taină trupul Sf. Dimitrie şi1-au îngropat cu cinste. Din trupul sfântului a început să izvorască mir tămăduitor şi bine miresmat.

La scurtă vreme după aceea, deasupra sfintelor lui moaşte s-a zidit o mică biserică, în care se să­vârșeau multe minuni și bolnavii primeau tă­măduire.

Comentarii Facebook

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *