Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul (7 ianuarie)

Ți-a plăcut? Distribuie mai departe în rețeaua favorită!

După Bobotează,  pe data de 7 ianuarie este cinstit Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, numit și „Înaintemergătorul”, pentru că a anunțat venirea lui Hristos.

            Ioan Botezătorul (în ebraică יוחנן, Yoḥanan, uneori Yoḥanan ben Zaḫariya, Ioan fiul lui Zaharia) este una din figurile centrale ale creștinismului, predicator și botezător pe malurile râului Iordan, înainte-mergătorul, vestitorul și botezătorul lui Iisus. Este numit de către Iisus „cel mai mare dintre cei născuți din femei”( Matei 11,11; Luca 7, 28).

            Părinții lui, preotul Zaharia și Elisabeta, erau rude cu părinții Fecioarei Măria, Ioachim și Ana. În timp ce Zaharia slujea la templu în Ierusalim, i-a vestit Arhanghelul Gavriil că Elisabeta va naște un fiu la bătrânețe și se va chemă Ioan. Pentru că Zaharia s-a îndoit de această veste, a rămas mut până ce Elisabeta a născut.

Soborul Sfântul Proroc Ioan Botezătorul

            Ioan Botezătorul este un prooroc și mai mult decât un prooroc, fiind chemat „prooroc al Celui Prea Înalt”. Astfel el vestește venirea lui Hristos căruia, așa cum mărturisesc evangheliile, nu este vrednic să-i dezlege cureaua încălțărilor. Pe de altă parte, el a fost un sol care a pregătit calea Domnului, întorcând oamenii spre inocență („întorcând inimile părinților spre copii”) și înțelepciune („și pe cei neascultători la înțelepciunea drepților”).

            Predicile și le începe în deșertul Iudeii, în al 15-lea an de domnie al împăratului roman Tiberiu. La acea dată Ponțiu Pilat era procurator al Iudeii, Irod era tetrarh al Galileii. Filip, fratele lui, era cârmuitor al Ituriei iar arhierei erau Ana și Caiafa. Ioan îi îndemna pe oameni să se pocăiască: „Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape!”, iar aceștia, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan.        

Botezul pocăinței

            Botezul său era botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Ioan Botezătorul venise să dea poporului cunoștința mântuirii, care stă în iertarea păcatelor grație îndurării lui Dumnezeu, spune evanghelistul Luca. Evangheliile relatează cum Ioan Botezătorul îl botează și pe Iisus, care vine la el pentru a împlini planul lui Dumnezeu. Este momentul în care Duhul Sfânt se pogoară asupra lui Iisus ca un porumbel, acesta fiind recunoscut ca Fiu bineplăcut înaintea lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul îl recunoaște pe Iisus ca fiind mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii și care va boteza cu Duh Sfânt, relatează evanghelia lui Ioan.

            Sfântul Ioan este tipul auster care a plecat în pustie, unde a stat până în ziua arătării lui către Israel, care refuza pâinea și băutura, în aceeași măsură respins de mai-marii poporului ca și Iisus, care mânca pâine și bea vin. El avea îmbrăcăminte din păr de cămilă (deci foarte aspră), cu cingătoare de piele și se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică.

            O dată cu Botezul Domnului va lua sfârșit și activitatea Sf. Ioan, care, curând după aceasta, va fi întemnițat. Vocea ultimului profet al Vechiului Testament va amuți din clipa în care etapa Legii va fi încheiată, fiind înlocuită de aceea a harului.

Șase sărbători în cinstea Sf. Ioan Botezătorul

            Biserica Creștină îl cinstește ca pe cel mai mare dintre sfinți, având nu mai puțin de șase sărbători. Acestea sunt:

  • Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul (7 ianuarie)
  • Prima și a doua aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul (24 februarie)
  • A treia aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul (25 mai)
  • Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul (24 iunie – sărbătoarea numită Drăgaica sau Sânzienele)
  • Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 august – zi de post și rugăciune)
  • Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul (23 septembrie)

Comentarii Facebook

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *